Sugar Baby o Escort? Coneix les diferències entre elles

Dimecres, 06 de Juliol de 2022

En què es diferencien una sugar baby i una escort ? O són el mateix? Són moltes les persones que es fan aquesta pregunta. Nosaltres intentarem en aquest post aclarir tots dos conceptes.

Per als enemics del SugarDating , les sugar babies i les escorts són el mateix. Segons l'opinió d'aquestes persones, tant les unes com les altres exerceixen una forma de prostitució.

En aquest article posarem llum sobre l'assumpte i perfilarem ambdues figures per demostrar que una baby sugar no és el mateix que una prostituta de luxe.

Per això explicarem què és exactament el Sugar Dating i què és una baby sugar . Un cop ho hàgim explicat es veurà que una "noia de sucre" (aquesta seria la traducció literal de l'expressió anglesa esmentada) no és una escort.

Sugar babe o escort

Què és una Sugar Baby i què és el SugarDating?

Cada vegada són més comunes les Sugar Babie . L'increment de les taxes universitàries fa que sigui així. I és que no s'ha d'oblidar que la immensa majoria de nadons de sucre són joves universitàries que busquen suport econòmic i personal per fer front a les seves despeses universitàries i també, per què no, per poder permetre's algun caprici (una roba cara , un complement, un viatge...).

Per això, les sugars intenten contactar amb homes generalment madurs i ben posicionats econòmicament als que es diu Sugar Daddy . Aquests cavallers presten a les noies aquest suport econòmic a canvi de la companyia.

La relació entre daddies i babies pot arribar a allò sexual (en molts casos ho fa), però el factor determinant hi té a veure de forma directa amb allò emocional. Els uns i els altres estan en contacte més enllà del temps en què estan físicament junts. Què vol dir? Que de forma habitual i rutinària hi ha encreuament de missatges, whatsapp's, trucades...

Les exigències que imposa aquest tipus de llaç emocional (imprescindibles perquè es pugui parlar de sugardating) implica que la sugargirl rarament manté relacions amb més d'un daddy. No debades, el llaç que s'estableix entre el cavaller i la jove és similar a l'existent entre un pare i la seva filleta.

Sens dubte, aquest tipus de llaços són inimaginables en la relació habitual entre una escort i el client. Per comprendre fins a quin punt són diferents, veurem a continuació què és una escort .

Sugar Dating

Què és una escort?

Les acompanyants de luxe o escorts també poden servir per cobrir les necessitats emocionals d'un cavaller, però, no ens enganyem, la seva funció principal és la de cobrir un altre tipus de necessitats. Quins? Les físiques. El client d'una escort de luxe cerca, per damunt de tot, una satisfacció sexual en contactar-hi.

L'escort, per la seva banda, no busca un daddy amb què mantenir una relació que vagi més enllà del “jo et llogo la meva companyia física i els meus serveis eròtics de manera puntual i tu me'ls pagues”.

El caràcter "puntual" de la relació entre una prostituta de luxe i el seu client és fonamental a l'hora de marcar les diferències existents entre elles i les sugargirls . També ho és el fet que l'escort no es relaciona exclusivament amb un cavaller, sinó amb diversos.

Al SugarDating, per contra, la relació es planteja de manera més estricta. Cada noia acostuma a tenir el seu daddy i molt poques tenen més d'un, i viceversa. Alhora, la relació es planteja a mitjà o llarg termini. Que després l'estrès del dia a dia i el nostre ritme de vida imposin trobades de curta durada entre un pare de sucre i la seva filleta no impedeix que l'aspiració última sigui la prologanció en el temps d'aquest intercanvi mutu de favors entre persones adultes que, al al capdavall, és el Sugardating.

Sugargirls

Diferències entre la sugarbabe i l'escort

A manera de conclusió, i fent un petit repàs i resum del que hem comentat fins ara, podem determinar que no són el mateix una babysugar i una escort.

Les diferències entre una i l'altra serien les següents:

  • L'aspiració dels qui participen en una relació de sucre és la de durar com a "parella". L'escort i el seu client, per contra, no es plantegen això: fan, simplement, una transacció. Lintercanvi monetari (directe i fixat mitjançant una combinació de tarifa i temps) es produeix a canvi de la prestació de serveis sexuals.
  • L'escort exerceix una professió; la noia de sucre tria un estil de vida.
  • Mentre la sugarbabe persegueix la qualitat en la relació amb el seu daddy, la prostituta de luxe cerca la major quantitat de relacions/transaccions possibles. La no implicació emocional emocional permet que sigui així. La noia de sucre, més enllà del que és econòmic, pot buscar la figura d'un mentor, maduresa, un determinat equilibri emocional...

Sugarbabe

Com contactar amb una Sugar Baby?

Finalment, cal destacar que la forma de contactar amb unes i amb altres són similars i. alhora, diferents. En el temps d'Internet, les webs de cites és el camí més senzill, ràpid i segur per contactar amb unes i altres. Però les unes i les altres s'anuncien a web diferents.

De la mateixa manera que els clients de la prostitució de luxe acudeixen a determinats portals per contactar amb escorts, també els que busquen una filla de sucre poden trobar a la xarxa les pàgines especialitzades, les comunitats d'Internet i les xarxes socials.

Una de les pàgines més populars a nivell internacional en el terreny del SugarDating és Seeking Arrangement . Aquesta plataforma, amb diversos anys d'història a l'esquena, ha permès que contactin en els darrers anys molts daddys i babys.

A nivell espanyol una de les últimes novetats en el terreny de les cites de luxe sugardating és zukery.com . A diferència d'altres webs, aquí l'usuari no s'ha de registrar. La seva entrada a la pàgina és lliure per, una vegada en ella, poder triar el seu Sugar Baby.

De recent aparició, aquest lloc web es troba en ple desenvolupament i es perfila com una oferta innovadora i seriosa per als amants d'aquest tipus de relacions.

Sugarbaby