Abolició de la prostitució: futur de les pàgines de contactes

Dimecres, 17 de Novembre de 2021

Fa temps que el PSOE va a voltes amb la prostitució . Fa temps que parla d'abolir-la. Fa poc ho va tornar a fer. Va ser durant el seu 40è Congrés. Entre les resolucions del mateix n'hi ha una que recull la voluntat del Partit Socialista Obrer Espanyol d'impulsar una llei integral per a l' abolició de la prostitució .

A la resolució es parla que s'hauria de fer durant aquesta legislatura, però no es fixen terminis. Després de tot, és difícil establir-los, atesa la complexitat del debat. Per començar, el Govern espanyol no és un govern monocolor. És el fruit de la col·laboració i el treball conjunt de dos partits, el mateix PSOE i Unides Podem. Així com en el primer la postura abolicionista sembla francament majoritària, en el cas de la formació morada hi ha posicions marcadament regulacionistes. Així, entre l'abolició i la regulació, són molts els membres d'Unidas Podemos que aposten per regular la prostitució .

En el referit document que recull les resolucions del congrés socialista hi ha un compromís triple:

  • Sancionar la demanda.
  • Perseguir penalment totes les formes de proxenetisme.
  • Recuperar la tipificació penal de terceria locativa.

Advocats defensa legal

El delicte de terceria locativa

Què és la terceria locativa ? Advocats especialitzats ens indiquen que en parlar de terceria locativa parlem d'una figura jurídica que fa referència a tot aquell lloc que es proporciona per a la realització de l'activitat sexual de la persona prostituïda. O sigui: qualsevol tipus de negoci l'objectiu del qual, d'una manera directa o indirecta, sigui l'explotació de la prostitució aliena.

El Codi Penal de 1973 recollia aquesta figura jurídica, que va ser despenalitzada en la reforma que d'aquest codi es va realitzar el 1995. Mitjançant l'ek delicte de terceria locativa es feia penalment responsable a l'amo, gerent, administrador o l'encarregat del local, obert o no al públic, en què s'exerceixi la prostitució o una altra forma de corrupció i tota persona que, sabent-ho, participi en el finançament”.

Segons recull el PSOE en el seu document, aquesta mesura, juntament amb les assenyalades anteriorment, marquen el camí "per acabar amb la major expressió de vulneració dels drets humans de les dones i les nenes al món".

Alhora, el Govern impulsarà també un canvi en la definició d' explotació sexual . Segons l'avantprojecte actual de Llei de Llibertat Sexual, es podrà parlar d'explotació sexual quan quedi demostrat que hi ha un "aprofitament d'una relació de subordinació o dependència". En el redactat actual i la tipificació d'aquest delicte, el delicte d'explotació sexual es produeix quan es donen "situacions de vulnerabilitat o condicions gravoses, desproporcionades o abusives".

Això implicarà un augment significatiu de les condemnes per proxenetisme ? La resposta no és tan senzilla com podria semblar a priori. Després de tot, i igual que passa amb tota llei, el com s'apliqui aquesta dependrà de la interpretació que li vagin donant els jutges en dictar les seves sentències. Seran ells, finalment, els que determinin el rumb més o menys penalitzador, més o menys restrictiu, que prengui la jurisprudència.

Per part seva, l' Associació de Dones Jutges (AMJE) creuen que les condemnes per proxenetisme es reduirien amb l'aprovació de la Llei de Llibertat Sexual. Per a elles, la citada "relació de subordinació o dependència" que recull la llei seria difícil de provar, sent més fàcil de provar i, per tant, de conduir a una sentència condemnatòria per explotació sexual, les condicions que es plantegen al redactat de la llei actualment vigent.

Delicte tercera locativa

Crítiques a la penalització de la terceria locativa

La pretesa recuperació del delicte de terceria locativa ha rebut múltiples crítiques. Lògicament, la voluntat abolicionista del PSOE o de bona part d'Unidas Podemos no és ben rebuda per les associacions de prostitutes . I no ho és, tampoc, la requalificació penal de la terceria locativa.

Per a les associacions de treballadores sexuals hi ha el risc evident que es qualifiqui com a terceria locativa aquells casos en què diverses dones comparteixen pis de forma voluntària exercir-hi la prestació de serveis sexuals a canvi de diners. Les associacions de prostitutes temen que, en aquests casos, no siguin necessàries les condicions abusives perquè es produeixi la qualificació penal.

La presidenta de l'Altres ( Sindicat de Treballadores Sexuals ), Concha Borrell, va ressaltar fa uns dies el rebuig de l'associació que ella presideix tota llei abolicionista. L'aprovació i l'aplicació d'una llei d'aquesta mena, va assenyalar Borrell, deixaria al carrer i sense mitjans per guanyar-se la vida unes 400.000 dones.

Per la seva banda, En Comú Podem, la confluència catalana d'Unidas Podemos, ha mostrat el seu rebuig absolut a la recuperació de la tipificació penal de la terceria locativa. Clarament posicionada com a defensora d'una postura regulacionista, la formació catalana assenyala que l'adopció de mesures com les defensades pel PSOE al 40è Congrés i les impulsades pel Govern en el seu Avantprojecte de Llei de Llibertat Sexual no fa sinó reforçar l'estigma de la prostitució caient, a més, en un error: no diferenciar la prostitució voluntària de la prostitució forçada.

Per a En Comú Podem, lluny de servir per acabar amb la prostitució, afecta directament i negativament les treballadores sexuals.

El partit català assenyala que, segons dicta l'experiència viscuda en països que van optar per impulsar polítiques abolicionistes respecte a la prostitució, aquestes polítiques només han servit per fer que l'activitat es torni clandestina, per empitjorar les condicions de treball de les treballadores sexuals i per dificultar-ne l'accés a l'habitatge. En alguns casos, assenyalen, fins i tot han arribat a perdre-la.

En defensa de la seva postura, En Comú Podem ha recorregut a citar la posició que sobre aquests mateixos aspectes mantenen diversos organismes internacionals de drets humans. Aquests organismes defensen i recomanen la derogació de tota mena de normativa que provoqui la criminalització de les dones que exerceixen la prostitució.

Tipificació penal

El futur de les pàgines de contactes

Una de les preguntes que sorgeixen quan es parla de l'abolició de la prostitució i de la recuperació del delicte de terceria locativa és: de quina manera afectaria l'abolicionisme a les webs de cites ?

Lògicament, és innocent pensar que les pàgines de contactes no es veurien afectades per mesures polítiques d'aquest tipus. Sens dubte es veurien molt seriosament afectades les webs d'anuncis de prostitutes . Aquestes, amb la llei a la mà, haurien de cessar en la seva activitat. Perquè... quina capacitat legal d'existir tindria un directori d' anuncis de prostitució en línia en un país on la prostitució està prohibida?

En certa manera, amb la simple recuperació de la figura de la terceria locativa podria ser suficient per deixar fora de la legalitat un web de contactes d'aquest tipus. Els qui treballessin i visquessin d'aquesta pàgina podrien ser entesos judicialment com a persones que viuen de l'explotació de la prostitució aliena i per tant, o deixen de proveir aquests serveis, marxen fora de la Unió Europea com passa a webs de França o ja poden contractar els serveis d'un bon advocat si no volen acabar a la presó (tot i que tinguessin una gran defensa legal davant un jutge , no podrien operar dins d'Espanya).

Quan es parla de la prostitució i de la voluntat d'acabar-hi, tard o d'hora s'arriba al mateix punt: acceptar el fet irrefutable que una cosa és desitjar abolir-la i una altra de ben diferent aconseguir que desaparegui. Es poden posar portes al camp? Ha desaparegut la prestació de serveis sexuals a canvi de diners a països com França pel sol fet d'haver aprovat una llei de caràcter abolicionista?

La prostitució ha existit pràcticament des que el món és món i és força improbable que deixi d'existir. Com indiquen molts experts en el tema, les mesures abolicionistes i prohibicionistes no aconsegueixen tant fer-la desaparèixer com endurir les condicions en què moltes persones l'exerceixen.

Una pàgina web d'anuncis de prostitutes posa en mans de qui vol exercir la prostitució d'una forma lliure i voluntària una gran eina per publicitar-se, exercir en millors condicions la seva professió i millorar-ne la qualitat de vida.

Com tantes vegades s'ha assenyalat i com hem vist que recalquen les associacions de treballadores sexuals en els seus comunicats i en les declaracions de les seves sòcies i directives, cal posar tot l'afany possible a perseguir el tràfic i l'explotació sexual de dones i, per suposat, de menors d'edat. Cal fer això i, és clar, condemnar durament els seus responsables. Però això no es pot ni hauria de fer de qualsevol manera. S'hauria de fer respectant alhora la llibertat de la dona per escollir el seu ofici i per fer amb el seu cos el que ella vulgui.

Abolició prostitució